Bronnen

Op deze pagina vind je een lijst met websites die handig zijn voor je lessen. Sommige bevatten veel achtergrondinformatie en anderen kant en klare lesbrieven die te gebruiken zijn binnen de lessen levensbeschouwing. Het is onderverdeeld in 3 categorieën. De eerste is archieven, daarna volgen Musea en Organisaties en als laatste achtergrond materiaal voor de docent zelf. Onder de kopjes: lezen, luisteren en kijken in het menu op de site, kan je nog meer (achtergrond)materialen vinden voor in de les.

1. sites over lessen levensbeschouwing

Thomas

Op deze site van de KU Leuven vind je veel actuele thema’s met lesideeën voor en door Vlaamse docenten godsdienst. Zoals op de site vermeld: Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) wil een actieve en interactieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn. Alle actoren van het Vlaamse godsdienstonderwijs en pastoraal op school kunnen elkaar hier vrij ontmoeten in een kwalitatief kader dat ontworpen en onderhouden wordt vanuit de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Thomas leeft van de overtuiging dat we sterker staan als we samenwerken en dat er doorheen intense interactie samen kan gezocht worden hoe de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie van de werkelijkheid voor jongeren op een hedendaagse wijze kan ontsloten worden.’

Expertisecentrum Lervo

In het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs – LERVO – werken tientallen partijen samen aan aandacht voor levensbeschouwing en religie in het vo. Het primaire doel van LERVO is het ontwikkelen van een basiscurriculum levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs. Daarvoor zullen ook vakdidactiek en lesmaterialen ontwikkeld worden.

 

 

Het geheugen van nederland

Het Geheugen van Nederland is een enorme digitale schatkamer van het Nederlands verleden.  Foto-archieven, historische documenten, archeologische vondsten, kunstvoorwerpen, films, kranten en boeken: steeds meer erfgoed is tegenwoordig online te vinden en te gebruiken. Samen vertelt dit digitale erfgoed talloze bijzondere verhalen. Geheugen van Nederland geeft deze verhalen een podium.  De site heeft ook een apart educatief gedeelte. Docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs vinden hier digitale lessen die ontwikkeld zijn op basis van bestaande Geheugencollecties.

2. Musea

JOODS HISTORISCH Museum

Het Joods Historisch Museum biedt ook lesmateriaal aan dat gratis te downloaden is op hun website. Je kan dit combineren met een bezoek aan het museum of alleen in de les gebruiken. Bijvoorbeeld de lessen Joods?! voor de onderbouw.

De anne frank stichting

De Anne Frank Stichting heeft een Tool ontwikkeld waarbij je zelf lessen kan samenstellen met verschillende opdrachten die vooraf al zijn uitgewerkt door de stichting. Zo kan je zelf een betekenisvolle lessenserie maken die aansluit bij jouw leerlingen. Op de educatie-pagina kan je nog meer lessen vinden, vooral de lessen over discriminatie genaamd Stories that Move zijn erg geschikt voor lessen levensbeschouwing. Daarnaast hebben ze het dagboek van Anne Frank in Vlog vorm online gezet.

Onze lieve heer op zolder

Vrijheid en (religieuze) tolerantie. Belangrijke thema’s waar elke jongere anders over denkt. In het vmbo-programma ‘Voices of Tolerance’ gaat het over eigen ervaringen van jongeren met vrijheid en (in)tolerantie. Door middel van gesprekken met sleutelfiguren, workshops en performances spreken jongeren zich uit over zichzelf en over elkaar. Aangeboden door Ons’ Lieve Heer op Solder.

Catharijneconvent

In Museum Catharijneconvent komen leuke, interessante en soms ook moeilijke onderwerpen over burgerschap, religie, geschiedenis en kunstbeschouwing dichtbij. Dit helpt leerlingen zichzelf, de ander en de wereld om hen heen beter te begrijpen.

Tropenmuseum

Ook het tropenmuseum biedt educatief materiaal aan, bijvoorbeeld over slavernij.  Met het Slavernij – niet voorbij lesprogramma geeft een museumdocent een introductie op de slavernijgeschiedenis en verbindt deze met de actualiteit. Je kunt kiezen uit twee lessen van 60 minuten; De bittere smaak van Chocola -over oneerlijke handel- en Over racisme, discriminatie en vooroordelen. Natuurlijk kun je ook beide lessen volgen.

Joods cultureel kwartier

Het Joods Cultureel Kwartier nodigt alle schoolklassen in Nederland uit op zoek te gaan naar levensverhalen van joodse plaats- en leeftijdsgenoten die in Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Wordt gemist, de online leeromgeving binnen het Joods Monument, biedt lesmateriaal om hen samen te herdenken. Bekijk de webpagina van Wordt Gemist voor meer informatie.

Beeld en Geluid

Bij Beeld en Geluid op school vind je relevante én gratis video- en audiomateriaal voor po, vo, mbo, hbo & wo. De media zijn geselecteerd voor het onderwijs. Het materiaal is legaal, de afzender bekend en blijft in principe online staan. De kwaliteit van de fragmenten is geschikt voor gebruik op digiborden. Iedereen die werkt of leert in het onderwijs of de wetenschap kan een gratis account krijgen, waarmee je kunt inloggen en het materiaal kunt afspelen.

3. Organisaties

Het rode kruis

Hier vind je lessen van het Rode Kruis over geweld. Het dilemma spel kan online gespeeld worden door leerlingen. Het gaat over behulpzaamheid.

Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland biedt verschillende lessen op verschillende niveaus aan rondom het thema vluchten. Wanneer ben je vluchteling en wanneer migrant? Welke vooroordelen bestaan er over vluchtelingen? In twee lessen verdiepen de leerlingen zich in het vluchtelingenvraagstuk en leren zij zich een mening te vormen over dit actuele onderwerp.

Nieuws in de klas

Nieuws in de klas biedt docenten en leerlingen gratis toegang tot nieuwssites. Ook hebben ze een educatie pagina met kant en klare les ideeën.

Greenpeace OP SCHOOL

Gratis lesmateriaal voor docenten. Digibordlessen, Kahoots, gastlessen en filmpjes. Met ons gratis lesmateriaal ontdekken jouw leerlingen op actieve wijze welke milieuproblemen er bestaan en wat de oplossingen zijn. Ze ontwikkelen een eigen visie op een duurzame wereld en denken na over hun rol hierin. Na registratie krijg je toegang tot alle downloads én 4 keer per jaar een nieuwsbrief voor nóg leukere duurzame lessen.

Amnesty

Amnesty biedt gratis lesmateriaal over mensenrechten. Omdat we vinden dat mensenrechten onderdeel moeten uitmaken van elk curriculum en omdat we denken dat leerlingen graag een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensenrechten worden nageleefd. Je kunt ook gratis een gastles aanvragen en dan zorgen de gastdocenten ervoor dat alles geregeld wordt!

 

4. Achtergrond Materiaal

Young & Holy maakt dat wat er onder jongeren aan zingeving, religie en geloof gebeurt zichtbaar, want het regent religie in onze samenleving. Dit opmerken doen zij, religieuze trendwatchers samen met jongeren.

Op The Religion Factor staan blogs over religie in het publieke domein vanuit de Universiteit van Groningen.

Op de site van cultuurtheoloog Frank Bosman, vind je onder andere veel informatie over religie in games.