Emoji, populairste symbool van de 21e eeuw

 

Emoji – symbolen in de belevingswereld van de leerling.

Een les over symbolen…hoe pak je dat aan? Een van mijn eerste gedachten bij een les schrijven is altijd “Hoe breng ik dit in de belevingswereld van de leerling?” En dan ga je dus kijken naar wat voor symbolen zij gebruiken.Zodoende kwam ik uit bij Emoji – het is de symbolentaal die iedereen over de hele wereld gebruikt. Je zou je dus kunnen afvragen of de Emoji het populairste symbool is van de 21e eeuw.

Is de Emoji echt een symbool?

Maar is een Emoji wel een symbool? Voordat we dat kunnen zeggen en in een les kunnen gebruiken moeten we wel kijken of we hier de plank niet misslaan.Wat is dan een goeie definitie van een symbool? Dat moeten we dan eerst goed bekijken – is ook belangrijk om dat onder woorden te kunnen brengen, zodat we het over kunnen brengen naar de leerling. Wat is eigenlijk een symbool – en dan vooral in religieuze zin? Best een vaag iets wat moeilijk onder woorden is te brengen. En dat is juist een symbool: het geeft in beeld weer, wat we moeilijk onder woorden kunnen brengen. Het is een beeld met een diepere betekenis. Als je het zo definieert, is een Emoji welzeker een symbool. Je kan zeggen “Ik lach me rot” – maar een emoji die met tranen lacht zegt veel meer. Daarnaast zijn er in de Emoji van What’s app ook veel andere symbolen: De Kabaa, een kerk, het Ohm teken>ze verwijzen allemaal naar iets wat binnen religies heel belangrijk wordt gevonden. Het zijn universele symbolen.

Zodoende kan je dus via dat programma What’s App de wereld van symbolen binnenbrengen bij de belevingswereld van de leerling.

De overstap naar symbolen buiten What’s App.

Want je kunt dan nadat je What’s App Emoji hebt besproken de overstap maken naar religieuze symbolen. Je kan dit doen door de symbolen te laten zien die in What’s App staan en in de hele wereld heel belangrijk wordt gevonden door mensen, zoals de Kabaa, het hart, een Ohm-teken. Weten de leerlingen wat deze Emoji betekenen?

Je kunt dan de link leggen naar voor wie symbolen belangrijk zijn – en daarmee ook het onderscheid aangeven: symbolen zijn belangrijk voor personen – dat kan heel persoonlijk zijn. Het kunnen landen zijn die eigen symbolen hebben, maar ook culturen en godsdienstige groeperingen.

Als je dat hebt duidelijk gemaakt, kun je ook de functie van symbolen bespreekbaar maken: Symbolen verbinden – mensen onderling, maar ook mensen met het goddelijke, transcendente.

Kijk, je hebt al een hele les klaar! Zoveel te vertellen over de wereld van de symbolen!

 

Lesidee

Hieronder kun je mijn lesidee zien – ik heb een lesplanformulier klaarstaan en een bijbehorende PowerPoint.

Het idee erachter is dat je eerst de Emoji bespreekt. Leerlingen moeten dan wel een keer met hun mobiel mogen werken, want die heb je erbij nodig. De beginopdracht is bijvoorbeeld: Ik heb een mop op de sheet en zij  moeten reageren met hun laatst gebruikte emoticon.

De mop is:

“Een man drinkt in het café een cola als hij plotseling naar de wc moet. Omdat hij bang is dat er iemand uit zijn glas drinkt, legt hij er een briefje bij: ‘Ik heb erin gespuugd!’ Als hij terugkomt, staat er iets bij geschreven: ‘Ik ook!'”

De docent wijst vervolgens leerlingen aan en vraagt ze te reageren met hun laatst gebruikte emoticon, dat kan dus van alles zijn. De een zal zich rotlachen, de ander zal boos zijn, iemand anders weer verliefd etc.

Daarna kun je bespreken wat symbolen nou eigenlijk zijn – de les is in het begin zodoende best wel vraag gestuurd. De docent leidt de leerling door goeie vraagstelling naar het antwoord. Vragen kunnen dan zijn als: Wat zegt zo’n emoticon? Waar staat het voor? Etc.

Vervolgens maakt de docent de overstap naar symbolen die gebruikt worden in religies en andere symbolen die universeel zijn: Zoals de Kabaa, het hart en het Ohm- teken.

Daarbij kan de docent de link leggen naar voor wie symbolen belangrijk zijn> persoonlijk, groepen, landen, religieuze groepen. En kan de functie van symbolen besproken worden> ze verbinden, mensen onderling, maar ook mensen met het goddelijke, het transcendente

Doe opdracht

Om als docent niet alleen aan het woord te zijn, geef je de leerlingen een creatieve opdracht – een actieve werkvorm. Hier moet je bij je voorbereiding dus wel rekening mee houden: Je verdeelt de klas in groepen van 4 leerlingen en geeft elke groep een gekleurd A3 papier en stiften. Ze moeten dan vervolgens eerst opschrijven en tekenen wat voor henzelf belangrijke symbolen zijn. De docent kan hierover een voorbeeld uit zijn persoonlijk leven geven.

Daarna moeten ze op internet – ze moeten dus wel kunnen beschikken over internet – opzoeken wat een belangrijk symbool is binnen Jodendom, Islam en Christendom en de betekenis ervan erbij schrijven. Ik heb het uitgezocht en met de zoektermen “symbool” en dan de religie, komen ze een heel eind.

Tot slot moeten ze 2 symbolen weergeven voor hun eigen land: Nederland. Dan kun je denken aan de Nederlandse vlag, de Leeuw, klompen, molens.

Aan het einde van de les hang je alle posters op en laat je per groep een leerling vertellen wat ze ontdekt hebben.

Lesdoel – waarom doen we dit allemaal??

Als het goed is , hebben nu de leerlingen een goed begrip gekregen wat symbolen zijn, wat hun functie is en wat ze betekenen voor mensen. Waarom zouden ze dit nou moeten doen???

Om zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen en daarmee ook respect te leren hebben voor mensen die andere symbolen belangrijk vinden dan zij.

Dat is uiteindelijk wat je wil bereiken, vergeet dat niet!

 

 

lesplanformulier symbolen

PowerpointlesSYMBOLEN