Religie is overal?!

Wat is religie eigenlijk? Dit is de vraag waar ik altijd mijn collegereeks Inleiding Wereldreligies mee begin. Het definiëren van religie is een van de moeilijkste opdrachten, maar daardoor ook heel erg leuk om te geven. Want definiëren je religie functionalistisch (naar zijn functie), essentialistisch (naar de kern), of fenomenologisch (omschrijvend waaruit het allemaal bestaat).

Definitie van religie

Het definiëren van religie bepaalt niet alleen wat jij wel of niet als religie beschouwd, maar ook hoe jij naar religie kijkt. Je kijkt anders naar religie wanneer je de definitie van Marx (in het kort: religie is opium van het volk) gebruikt dan wanneer je de definitie van Glifford Geertz aanhoudt (religie is een (1) symboolsysteem dat (2) krachtige, standhoudende en langdurige stemmingen en motivaties in mensen creëert door (3) opvattingen van een algemene orde van het bestaan te formuleren en (4) deze aan te kleden met zo’n aura van feitelijkheid dat (5) de stemmingen en motivaties uniek realistisch lijken). 

Lesideeen

Mijn studenten gaan nadat ze religie gedefinieerd hebben in een groepje de stad in. Ze maken daar 10 tot 15 foto’s van dingen die ze tegenkomen en die binnen hun definitie van religie valt. Hiermee wil ik ze leren anders te gaan kijken naar de wereld om hen heen. Want voor je het weet, zie je overal religie! Hieronder enkele foto’s die uit deze opdracht voortgekomen zijn.