Het grote klassikale stalkersspel

Het klassikale stalkersspel
Tegenwoordig gaat de technologie steeds verder vooruit, en dat geldt ook voor de media. Met die vooruitgang komen echter ook vragen. Want hoe zit het nou precies met onze privacy? Recent heeft Facebook nog een rechtszaak verloren als gevolg van reputatieschade. Die reputatieschade kwam doordat Facebook volgens de aanklagers gebruikersdata had misbruikt en erover had gelogen. De rechter stelde de aanklagers vervolgens in het gelijk; dat is nog maar een van de vele voorbeelden. Als het gaat om privacy-lekken van bedrijven en pagina’s die worden gehackt dan is het moeilijk daar direct wat aan te doen. Maar waar je wél wat aan kunt doen is wat je op internet zet! Een boel informatie zetten we namelijk klakkeloos op internet zonder goed te weten of na te denken wie die informatie allemaal kan zien.

Daarom gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit. Het doel is de leerlingen te confronteren met privégegevens die zij zelf openbaar op internet hebben gezet. Deze informatie moet te vinden zijn via het internet, of het nou via Google, Facebook of Twitter is. Voor het spel krijgen de leerlingen een blaadje waar ze op moeten schrijven hoe ze hun eigen gedrag op sociale media inschatten en hoe verantwoord ze er mee om denken te gaan. Daarna wordt de klas opgesplitst in meerdere groepen van vier tot zes leerlingen. Elke groep heeft de taak om zoveel mogelijk gegevens van leerlingen uit de andere groep te verzamelen. Dat onderzoek is echter wel verbonden aan een paar regels.

Regels
1. Alle informatie die je vindt over de ander komt van het internet, informatie die niet van het internet komt, telt niet
2. Je vermeldt bij alle gegevens de bronnen en hoe je ze hebt gevonden
3. Alles wat je online opzoekt over de ander moet openbare informatie zijn. Als je bijvoorbeeld bevriend bent met iemand op Facebook en je kan zo informatie zien die je normaal niet kan bekijken, dan moet je dat erbij vermelden.
4. Je bewaart na afloop van de les geen enkele gegevens over anderen. Zo ja, dan volgen er consequenties.

De regels zijn er om het zoekveld van leerlingen af te bakenen en ervoor te zorgen dat alles zo helder, eerlijk en veilig mogelijk verloopt.

Puntentelling:
1 punt: Per gevonden familielid (t/m opa’s en oma’s)
2 punten: Favoriete eten
2 punten: Favoriete films of series
7 punten: Huistelefoon
3 punten (+2): Huisdieren (met naam +2 punten)
4 punten: Vriend of vriendin
5 punten: Politieke voorkeur
5 punten: Per sportclub, hobby en/of vereniging
5 punten (+2): Gelovig ja/nee (als ja, dan +2 punten voor benoemen van geloof)
10 punten (+2): Mobiele telefoonnummer (+2 als je het type telefoon weet)
10 punten: Huisadres

Persoonlijke interesses en voorkeuren vertellen veel over het karakter van iemand. Maar je kunt ook persoonlijkere informatie opzoeken. Hoe persoonlijker de informatie, hoe meer punten je ervoor krijgt.

Extra punten
Wekelijkse routine: Iets wat je elke week op een vast moment op een bepaalde plaats doet, maar wat niet valt onder school of een vereniging waar iemand op zit. Dingen die wel meetellen zijn bijvoorbeeld een wekelijks bezoek aan iemand of een route die iemand loopt of fietst.

10 punten: minstens een wekelijkse routine (behalve school)
20 punten: minstens twee wekelijkse routine’s (behalve school)
30 punten: minstens drie of meer wekelijkse routine’s
25: minstens 5 activiteiten die iemand in een week heeft gedaan, over een periode van 3 weken terug.

Als je de wekelijkse routine van iemand kent, kun je daar een boel aan hebben als je slechte intenties hebt. Toch zetten mensen vaak zeer gedetailleerd neer waar ze hebben gelopen, wanneer ze dat doen en hoe vaak ze dat doen. Het kan ook zijn dat ze veel posten over hun activiteiten. Als je al die informatie verzamelt en combineert, dan heb je vaak een gedetailleerder gedragspatroon van de persoon in kwestie dan dat diegene eigenlijk zou willen.

Leermoment voor de volgende les
De volgende les worden de resultaten klassikaal onder leiding van de docent besproken en wordt er een winnaar bekend gemaakt. Het gaat er dan om de resultaten van leerlingen te bespreken en ze nog eens te laten nadenken over hoe voorzichtig ze zijn op sociale media. De docent kan hier verschillende dingen vertellen over de privacy-regels op Facebook, wat wel en niet zichtbaar is, wat er met je informatie wordt gedaan en hoe je jezelf kunt afschermen.

Bestand: Lesplanformulier stalkersspel
De les is bedoeld voor leerlingen uit de derde klas of hoger, niveau havo/vwo. Een belangrijke eis aan de klas is dat er een veilige omgeving is. Dit dient de docent zelf van te voren in te schatten omdat er met informatie (ook al openbaar) van leerlingen gewerkt wordt.