De wonderen van Jezus

Jezus over de waarheid

Jezus is één van de meest besproken figuren in de geschiedenis. Misschien wel dé meest besproken figuur. Zijn leven: zoon van een timmerman in een nietszeggend dorpje in Palestina, Israël, is niet bijzonder. Net zomin als zijn geboorte in een stal, 2000+ jaar geleden, met zijn kribbe als voederbak. Wat Jezus vooral bijzonder maakt is om wat hij zegt. Hij vertelt over een God die persoonlijk met jou begaan is, en die vraagt om relatie met de mens.

Photo by Zachary Olson on Unsplash

Voor christenen is dat dé Waarheid. Zij geloven dat Jezus met zijn blijde boodschap over een liefdevolle God spreekt en en het eeuwig leven belooft voor de mens. Jezus is voor christenen een wegwijzer; de enige echte weg naar die waarheid. Om zijn boodschap kracht bij te zetten en te laten dat hij aan de kant van de Goede en Liefdevolle God staat geloven christenen dat Jezus wonderen heeft verricht.

De wonderen van Jezus

Citaat uit het boek van Rob Mutsaerts ‘Gewoon over geloof‘. ( 2014) :blz 117:

Ruim 2000 jaar geleden werd een kind geboren tegen alle wetten van het leven in. Hij leefde in armoede en groeide op in anonimiteit. Hij maakte geen verre reizen.Slechts  één keer stak Hij de grens over van het land waar Hij woonde, toen als kind als vluchteling in ballingschap moest. Hij bezat rijkdom  , noch invloed. Zijn bloedverwanten waren heel gewone mensen zonder opleiding. Als baby schokte Hij een koning en als tiener deed Hij geleerden versteld staan. Als man gebood Hij de natuur. Hij liep over de golven alsof ze geplaveid waren en Hij suste de zee in slaap. hij genas de menigten zonder medicijnen en bracht zijn diensten niet in rekening. 

Jezus’ optreden is niet bedoeld als die van een illusionist. Ook wilde hij niet shinen door de aandacht die aan hem werd gegeven. Hij liet zich juist vernederen door zijn publieke marteldood.  De vier evangeliën die over zijn leven zijn geschreven vertellen allemaal over de wonderen , of tekenen , die Hij deed. De wonderen gingen tegen de natuurwetten in. Maar wonderen worden in de bijbel doorgaans opgevat als  alles wat de mens vervult met bewondering en dankbaarheid ten opzichte van God (bron:  info op website NBV ) Hierin lees je  terug  dat het gaat om de relatie tussen God en mens. Wonderen op zichzelf hebben altijd een verwijzende functie, en vragen geen aandacht voor zichzelf zoals dat bij illusionisten wel het geval is.

Wonderen in het evangelie

De wonderen uit het evangelie zijn onder te verdelen in vier categorieën : genezingen , uitdrijvingen, opwekkingen uit de dood en beheersing van de natuur ( bron: wikipedia, wonderen van Jezus).

In het evangelie van Johannes worden 7 wonderen ( Johannes noemt het tekens) genoemd. Jezus’ verrijzenis en de wonderbare visvangst, komen er twee bij. Johannes vertelt dat er teveel wonderen zijn gedaan om allemaal op te schrijven. Deze selectie van zeven wordt gekozen omdat deze duidelijke de identiteit van Jezus weergeven : Jezus is Gods Zoon. Lucas beschrijft dat de wonderen van Jezus worden veroorzaakt door de Heilige Geest en dat het verwijst naar bevrijding van het volk van onderdrukking ( bron: De wonderverhalen. Wat ze zeggen over Jezus , blz 138,139). In het gehele evangelie worden 35 wonderen genoemd.

Op de website All about Jesus is een overzichtelijke lijst van wonderen gepubliceerd. Voor een wat diepere uitwerking van de verhalen in de evangeliën zijn verschillende overzichtstabellen in omloop. Waaronder deze:

Wonderen, maar niet voor iedereen…

Bij deze les is het onvermijdelijk dat er vragen en discussies komen over de vraag waarom dan niet iedereen wordt genezen. Een christen zou dan benadrukken dat Gods werkwijze voor mensen niet te doorzien is. Dat de dood of ziekte bij het leven horen en mensen de kans geeft zichzelf te verbeteren. Niet het lichamelijke, maar het ziele-heil is voor christenen het meest relevant. Ondanks dat kan het pijn doen om te horen van een wonderlijke genezing, ook als deze lang geleden is. Binnen de  wereldwijde evangelische kerk zijn genezingen nog steeds actueel. Gebedsgenezers zijn ervan overtuigd dat zij in hun bijeenkomsten als instrument van Jezus , met behulp van de Heilige Geest, mensen van hun kwalen en ziektes kunnen genezen. Een grote naam binnen deze kerk is Jan Zijlstra.( Website van Wings of healing ) Niet alle mensen worden genezen in zijn samenkomsten. Hun geloof zal dan misschien tekort schieten..Ook worden er nog steeds wereldwijs meldingen gedaan van wonderen. Misschien kennen de leerlingen wel de verhalen over huilende Mariabeelden. Deze komen nog wel eens in het nieuws:

De wonderen worden binnen de theologie gekoppeld aan profetieën in het Oude testament en/of hebben hun eigen symbolieken en betekenissen. Een zeer belangrijk thema binnen wonderverhalen is bijvoorbeeld geloof. Als degene gelooft  dat Jezus Gods Zoon is , dan is deze persoon vaak al genezen ( Zie hiervoor bijv. de vrouw met de bloedingen, het lopen op het water van Petrus, en bijv. het verhaal van de 10 melaatsen)

lesideeën:

Een film kan helpen bij de beeldvorming en de fantasie prikkelen . Er zijn meerdere  films over Jezus verkrijgbaar. Hier enkele suggesties:

Ook online is het één en ander te zien :

  • tekenfilm voor de brugklas (voor hogere klassen is deze film misschien te flauw).

  • Een compilatie van verschillende filmbeelden over de wonderen van Jezus:

  •  Op de website van Jop.nl staat een PDF van 52 blz. met daarin zeer bruikbare werkvormen rond de wonderen van Jezus: https://jop.nl/werkvormen/programma/wonderen?convertPDF=1
  • Laat de leerlingen moderne wonderen zoeken in het nieuws. Het kan zijn van een wonderbaarlijke redding, geboorte of religieus wonder. Deze wonderen kunnen verzameld worden en bijv. gerangschikt worden op natuur of genezingswonderen. Bronnen kunnen zijn nieuwswebsites of de websites van christelijke gebedsgenezers.
  • Laat de leerlingen een wonder kiezen van Jezus en laat dit in scène zetten, naspelen of in strip zetten.
  • Laat leerlingen het thema wonderen terugzoeken in songs; laat hen de inhoud presenteren en de relatie met de wonderen van Jezus.
  • Laat onderzoeken welke rol wonderen spelen in andere religies. De leerlingen vergelijken dit met de wonderverhalen van Jezus en zoeken de gezamenlijke of verschillende waarheden.
  • Laat leerlingen een wonder kiezen dat hen aanspreekt. Ze schrijven dit wonder persoonlijk uit ,evt in combinatie met een creatieve product. Ze schrijven een opstel rond dit wonder.

Als tip kun je dit lesplanformulier wonderen van Jezus gebruiken.