Nederlandse bekeerlingen

Nederlandse bekeerlingen

Godsdienst is misschien niet trendy , maar religieuze tradities , mensvisies en mindset heeft op veel mensen een grote aantrekkingskracht. De Islam als relatieve nieuwkomer in onze samenleving laat dan ook afdrukken na op onze nationale identiteit. Over de islam zijn meerdere discussies gaande binnen de samenleving , vaak gestuwd  en vormgegeven door moderne media. Iedereen heeft er in meer of mindere mate een mening over. Soms blijft het niet bij een mening en is er sprake van een grotere interesse of emotionele betrokkenheid. En dan kan er sprake zijn van een bekering tot de islam. Bekeringsverhalen zijn boeiende verhalen. Het raakt iedereen van binnen, omdat de menselijke motieven herkenbaar zijn. Hoe kun je deze elementen op een respectvolle en aansprekende wijze vertalen naar leerlingen?

De cijfers.

Ifrah Akhter

De NOS heeft overzichtelijk het aantal moslims in Nederland, de tendensen en een overzichtskaartje in beeld gebracht.Hierin komt naar voren dat het beeld van Nederlanders over het aantal moslims in Nederland niet terugkomt in de cijfers. De zichtbaarheid van moslims is daarentegen wel groter. Dit is een mooie aanzet tot een gesprek over feiten en emoties.

Informatie over Bekering

Op de site van Stichting bekeerling is een schat aan informatie te vinden. Deze website is niet helemaal up to date, helaas. Maar de website op zichzelf helpt al behoorlijk verder. Het is gericht op moslims die houvast zoeken in hun bekering, of zoekende niet moslims. Zij zijn actief op andere social media.

Ook is de website Waarom Islam informatief en vooral op het gebied van bekeringsverhalen.

Godsdienstpsychologie

Samuel Zeller

Om het te verbinden aan de beleving van jongeren kan het begrip bekering ook godsdienstpsychologisch verheldert worden. in het boek van Joke van Saane wordt dit op heldere wijze uitgelegd. Zij omschrijft het als ‘religieuze transformatie van het zelf’( blz. 65).Iinteressant is dan ook de narratieve benadering van religie ( blz.. 69), waarbij het vertellen en hervertellen van een bekeringsgetuigenis een bekeringservaring kan versterken of zelfs creëren. Zie ook  deze  interessante website  van Verhaalstrategie . Naast de bijzonder mooie verhalende video’s die bruikbaar zijn in andere lessen , geeft deze site informatie over narrativiteit in verhalen. Vanuit dat  perspectief krijgen bekeringsverhalen een andere betekenis. Ook kan bekering benaderd worden vanuit het bekeringsmodel van Rambo ( blz. 70). Hier wordt beschreven hoe verschillende stadia in een proces van bekering kunnen verlopen.Wellicht kan de docent googelen op bovenstaande termen om meer inzicht te krijgen op de psychologische doorwerking van bekering.

Lesideeën

Bekeringsverhalen zijn dus persoonlijk verhalen en gaan bijna altijd over emoties. Bekering is daarbij ook een psychologisch proces. Opvallend is dat mensen zin ervaren,  op een moment in hun leven als ze geen of minder zin of samenhang ervaren wanneer  ze in aanraking komen met de Islam. Deze verhalen lijken bijzonder veel op christelijke bekeringsverhalen. Ook die relatie kan gelegd worden binnen de les. Eventueel ondersteund door soortgelijke video’s.

Zinvol leven

Leerlingen kunnen uitzoeken wat de redenen zijn voor jongeren om zich te bekeren. In een gesprek of digitale werkvorm ( bijv. Mentimeter ) kunnen deze motieven verzameld worden en besproken:  Wanneer is je leven zinvol? / wat maakt dat  het leven zin heeft?

Aishath Naj

Bekeringsverhalen

Er zijn emotionele verhalen te vinden,bijvoorbeeld deze brief , die besproken kunnen worden in de les. Met de vraag: Wat betekent het voor haar ouders? Wat betekent het voor je omgeving als je meedoet aan de ramadan

Daarnaast zijn er een behoorlijk aantal bekeringsverhalen te vinden op Youtube. Leerlingen kunnen  deze video’s bekijken en vertellen wat ze opvalt , wat ze vreemd vinden, mooi of niet goed. Je kunt de klas in groepen verdelen en elke groep een video laten analyseren ( zie lesplan onderaan).

Bij meer tijd kun je een oefening doen in de klas waaruit blijkt dat verhalen dynamisch zijn ( zie lesplan onderaan).

De rechtszaak van Laura H.

Als werkvorm kan er gekeken worden naar de rechtszaak van Laura H uit 2017. Deze Nederlandse bekeerlinge is met haar man vertrokken naar Syrie en zij werkte daar met andere vrouwen in een kamp dat gelinieerd was aan de activiteiten van IS. In een andere setting heb ik deze rechtszaak laten uitspelen in de klas. De motieven en achtergronden van de idealen van Laura H. komen uitgebreid aan de orde en de menselijkheid van haar keuzes komen pijnlijk naar voren in de rechtszaak die uitgebreid in de media is besproken.

Identiteitsvorming

Deze onderwerpen zijn geschikter voor leerlingen in de bovenbouw. Als de identiteit van leerlingen meer vorm heeft gekregen,  zij ook beseffen wat ze juist níet willen en waar hun zingeving uit bestaat kunnen er respectvolle gesprekken ontstaan.

Lesplan

Zie hier een bruikbaar lesformulier nederlandse bekeerlingen.