Martin Luther King

Afbeeldingsresultaat voor martin luther king
https://www.cmu.edu/dietrich/news/news-stories/2018/january/images/mlk-2018_900x600.jpg

Martin Luther King : een symbool.

Martin Luther King is nog steeds een fenomeen ( Martin Luther King op Historiek)Tijdens de lessen levensbeschouwing blijkt hij ook geen onbekende te zijn voor de leerlingen. Vaak kennen de leerlingen hem al  van de geschiedenislessen.

Martin Luther King staat symbool voor succesvol vreedzaam verzet en bewustwording bij maatschappelijk onrecht.Als er gesproken wordt over universele mensenrechten , zal ook de speech en de inzet van Martin Luther King besproken worden:kort historisch overzicht rechten van de mens.

Werkwijze Perspectief

In de methode Perspectief ( Website Thieme-Meulenhoff ) is er thematisch aandacht voor verschillende vormen van Verzet ,waarbij in hoofdstuk 5.7 : Samen leven.

De paragraaf heet ‘De droom van Martin Luther King‘ en leidt in met de situatieschets van een ongelijk verdeelde Verenigde Staten halverwege de vorige eeuw , ondanks de afschaffing van de slavernij. Artikel 1 van de grondwet , of een verbod op discriminatie, werd dus niet nageleefd en tegen deze vorm van onrecht is Martin Luther King in verzet gekomen.Zijn toespraken worden daarbij als stuwende kracht genoemd.

Lesideeën

Het hoofdstuk is rond het thema Samen leven opgebouwd. Ervaringen van anders zijn of voelen is voor veel leerlingen herkenbaar. Met groepsgesprekken over eigen ervaringen , debat rond stellingen en actuele maatschappelijke thema’s begint dat te leven.

Kleindochter

Afbeeldingsresultaat voor Yolanda Renee King
Maker:Andrew Harnik Bronvermelding:AP

Om te voorkomen dat Martin Luther King een abstract figuur wordt uit een vervlogen tijd is het goed om de thema’s onrecht en respect in de week te leggen voor gesprek.  Dat komt in de voorgaande paragrafen van deze lesmethode uitgebreid aan bod. Om het actueel te houden is het bijvoorbeeld leuk om dit fragment te laten zien van de kleindochter van Martin Luther King: Yolanda Renee King. Zij protesteert hier tegen wapens tijdens een speech in de V.S.

Een ideale samenleving..

Leerlingen hebben vaak al een idee van een ideale samenleving of wereld voor ogen waar iedereen er mag zijn, maar als blijkt uit de dagelijkse werkelijkheid dat dit niet altijd geaccepteerd wordt ontstaan er goede gesprekken uit die contrastervaring. Zo kan er bijvoorbeeld een fragment getoond worden van Lubach. Hierin wordt de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, ofwel hier ‘Tropische Trump’  op ludiek-tragische wijze besproken. Hij houdt er behoorlijk racistische ideeën op na, en in contrast met de droom van Martin Luther King geeft dat weer een ander perspectief op de samenleving.

Eigen beleving

Om zulke grote maatschappelijke thema’s te vertalen naar de eigen beleving is het goed om een werkblad te gebruiken. werkblad MLK. Deze vragen kunnen de leerlingen in samenwerking of zelfstandig maken, en klassikaal nabesproken worden.

Lesplan

klik hier voor het  lesplan Martin Luther King. Uit de praktijk blijkt dit een fijne les te zijn als er tijd is voor een groepsgesprek.