Relikwieën

Relikwie

Na Franciscus’ verblijf bij San Damiano maakte hij een laatste preektocht. Hij was steeds populairder geworden en werd al als een levende heilige beschouwd. De laatste maanden verbleef hij in Assisi omdat de mensen van de stad zich al verheugden op het kostbare relikwie dat hij zou worden en bang waren dat hun dat zou ontgaan wanneer hij buiten de stad stierf. Daar dicteerde hij zijn Testament, waarin hij de herinnering aan zijn bekeringsgeschiedenis combineerde met aanwijzingen voor de toekomst. Hij beklemtoonde de armoede en gehoorzaamheid aan de kerkelijke overheid, met name in de wijze van bidden. Hij bond zijn broeders op het hart dat ze de regel niet op de wijze van geleerden moesten uitleggen, maar ‘eenvoudig en zuiver’ moesten verstaan. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar Portiuncula, het kleine kapelletje waar hij begonnen was. Daar liet hij zich uitkleden om ‘naakt op de naakte grond’ te sterven als waarlijk arme man. Hij overleed op de vooravond van 4 oktober 1226.

Uitleg relikwie

Afbeeldingsresultaat voor relikwieën

Lesplan: Relikwie

Symbolen

Afbeeldingsresultaat voor emoji

Iets = een object wat bestaat en waar ik geen waarde aan hecht (opnieuw te kopen, vervangbaar, een kopje)

Ding = Iets waar je belang bij hebt omtrent het functioneren en de bruikbaarheid (baat bij een intact kopje, omdat je er graag gebruik van maakt)

Symbool = Iets wat onvervangbaar is en van grote persoonlijke waarde (dit kopje hebt ik van mijn grootmoeder gekregen vlak voor haar dood)

Leerlingen gaan op onderzoek uit wat nou iets is in hun omgeving/belevingswereld wat voor hun van onschatbare waarde is en voor hun nooit verloren mag gaan. Dit kan van alles zijn, van muziek tot een tweet. Bedenk dat dit object als het ware in een tijdscapsule zou moeten gaan zodat iedereen na jouw dood een inkijk kan krijgen in waar jij voor stond.

Leerlingen verbinden de volgende concepten
– Persoonlijk
– Symbool
– Relikwie
– Tijd
– Waarde

Afbeeldingsresultaat voor symbols

Erfstuk

Hoe groot de waarde van het erfstuk ook is, het zal nooit verkocht worden en altijd voorzichtig bewaard worden. Wat de materialistische waarde ook is, deze broodmand staat symbool voor de familie waarin hij zich verplaatst heeft.

Muziek

Een compilatie van muziekstukken die voor enorm veel mensen ter wereld een nostalgische waarde hebben, misschien wel groter dan muziekstukken uit een andere decennia. Deze stukken zo waardevol voor een persoon zijn omdat ze kenmerkend zijn geweest voor het persoon in verschillende levensfases.

Lesideeeën

Lesplan