Salafisme

Ahmed Aboutaleb zei in december 2017 over het salafisme. “Elke moslim is een beetje salafist”. Na aanleiding van deze uitspraak is er een debat gevoerd in de Rotterdamse raad en ook een landelijke discussie losgebarsten over het salafisme. Waar hebben we het eigenlijk over wanneer we het hebben over salafisme?

Wat is Salafisme?

Het salafisme is een stroming binnen de islam waar regelmatig kritische geluiden over te horen zijn. Arjen Lubach legt in het onderstaande filmpje wat het salafisme inhoudt.

Naast Arjen Lubach doet ook het AIVD een poging om het Salafisme te definiëren. In 2015 schreef de AIVD samen met de NCTV een rapport over het salafisme in Nederland. Belangrijk in dit verhaal over de definitie van salafisme is het onderscheid tussen groepen die geweld prediken en groepen die dit niet doen. De eerstgenoemde groep is het zogenoemde Jihadi salafisme, een groepering binnen het salafisme die geweld goedkeuren.

Op Nemo Kennislink wordt het salafisme uitgelegd op een toegankelijke manier, de tekst is geschikt voor de meeste middelbareschool leerlingen.

Een bedreiging voor Nederland?

Na aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) aan de Universiteit van Amsterdam kwam de conclusie dat veel salafisten in Nederland geen concrete dreiging vormen voor Nederland. Toch blijft dit een punt van discussie, in een reactie op het bovengenoemde onderzoek wordt door politicoloog en filosoof Yoram Stein gesteld dat de conclusie dat het salafisme geen bedreiging vormt voor de Nederlandse democratie, niet zo gemakkelijk getrokken kan worden uit de onderzoeksresultaten.

Lesideeën

De actuele discussie rondom salafisme kan in de bovenbouw interessante stof zijn om over te discussiëren. Verdeel de klas in twee groepen, biedt ze verschillende bronnen aan (bijvoorbeeld de links uit dit artikel) en laat ze zich inlezen in een van de standpunten. Ga vervolgens met ze in gesprek/debat.