Hokjesdenken

Reclame is in sommige gevallen mooi lesmateriaal, zoals deze Deense reclame van TV2 Denmark die viral ging. In deze commercial wordt benadrukt dat mensen, ook al verschillen ze sterk van elkaar, veel met elkaar delen.

Deze reclame heeft veel navolging gekregen. Versies waarin Atheïsten, Christenen, Joden en Moslims vragen moeten beantwoorden door in hokjes te gaan staan.

En de reclame wordt door de New Hope Church ingezet om duidelijk te maken dat we allemaal kinderen van God zijn.

 

Heineken

Maar niet alleen de Deense televisie gebruikte dit thema in hun reclame, ook Heineken gebruikte het doorbreken van hokjes als manier om hun bier te promoten. In deze reclame krijgen twee mensen met een totaal verschillende gedachtengoed de kans om met elkaar in gesprek te gaan.

De correspondent

Bij de Correspondent verscheen onlangs een interessant artikel over het hokjesdenken: ‘Weet dat je te weinig weet, zo bestrijd je je innerlijke hokjesmens’. Dit artikel vormt een handleiding hoe je uit het hokjesdenken kan komen. Een interessant artikel voor jezelf en voor bovenbouw leerlingen.

‘Als op het volgende familiefeest je oom weer uitzinnig schreeuwt dat de grenzen potdicht moeten voor die bruine smurrie kan je best eens diep ademhalen. Onderdruk je behoefte om te roepen dat hij een dikke vette racist is. Probeer eens geen tegenargumenten te geven maar enkel vragen te stellen.’  stelt David Van Reybrouck.

Lesideeeën

Wellicht is het Deense filmpje om te zetten in een werkvorm, wanneer er een veilige leeromgeving is. Ik hoor graag van jullie of jullie hier ervaringen mee hebben. Deze filmpjes zijn sowieso goed bruikbaar bij lessen over groepsvorming, stereotypering en identiteit.

Vragen: Welke labels krijg je zelf vaak opgedrukt? Hoe ga je hiermee om? Tot welke groep behoor jij? Zijn mensen in de kern allemaal hetzelfde? Hoe ontstaat een groep?