Werkbladen Hindoeïsme

Werkboek Hindoeisme LessenlevensbeschouwingTekstboek Hindoeisme Lessen LevensbeschouwingFontys student Barbara van den Berg werkte aan haar eigen methode over het Hindoeïsme. In deze blogpost vind je haar tekstboek en werkboek.
Het Hindoeïsme is een uitgebreide godsdienst, zo anders dan de 3 Abrahamitische religies die wij hier goed kennen in het westen. Het is haast een wereld apart, met goden, kleuren en mythes. In het verre India, vol met bergen, jungles en wilde dieren, ontstaat het geloof, wat eigenlijk een paraplu-term is, bij de Indus rivier. Met ruim 950 miljoen volgers is het een wereldreligie en erg belangrijk om te behandelen, ook al heeft het lastige termen.

In deze korte methode heb ik getracht de stof zo helder en begrijpelijk mogelijk te maken voor de leerling en aan te sluiten op hun niveau (onderbouw, specifiek Havo 2, maar kan ook zeker voor andere leerjaren). Ook is er een inleidend hoofdstuk, waarin belangrijke levensbeschouwelijke concepten even kort besproken worden ter introductie.

Over het werkboek

In de niet-digitale versie zouden de leerlingen de vijf vragen maken met blauwe blokjes aan het einde van de les en als ze antwoorden goed hebben een sticker krijgen in het blauwe blokje. De volgende les krijgen ze dan het boekje terug en kunnen ze zelf zien wat er wel en niet goed was en verbeteringen maken om alsnog de sticker te krijgen. Zo kan de docent en de leerling in een opslag zien door het boekje door te nemen welke stof de leerling al wel en niet bezit en daarop differentiëren.

Voor de digitale versie (alles moet, zeker in deze tijden ook online kunnen) kun je de plaatjes al toevoegen en de extra verdiepingsvragen toevoegen (die anders onderdeel zouden zijn van les of huiswerk (de gele blokken)). De leerlingen kunnen dan de vragen via de mail naar de docent opsturen en die houd een excel sheet bij welke vragen ze wel en niet goed hebben beantwoord. Vervolgens kan de docent feedback sturen welke vragen ze nog moet bekijken. Op die manier wordt het excel sheet mijn differentiatie middel.

Je kan natuurlijk altijd de vragen uitbreiden of extra huiswerk opgeven!