Let’s frame! be positive!

 

Wat is framing?

Framing is woorden of beelden gebruiken om een bepaalde emotie op te roepen of te versterken – hetzij positief, hetzij negatief.

Je kunt het zien als je in het donker loopt en met een zaklamp ergens op schijnt: wat verlicht is, zie je scherp. Wat erbuiten valt, valt letterlijk buiten je gezichtsveld en wordt niet gezien.

Zo kan je met framing bepaalde woorden of beelden gebruiken om je doel te bereiken – welke emotie wil je oproepen of versterken, of wat wil je dat mensen negeren? Framing wordt veel gebruikt in de media en politiek en kan sterk de publieke opinie beïnvloeden.

Onderstaande videofragmenten leggen het goed uit:

Bron: YouTube

Volgens R. Ruard Ganzevoort (artikel: ‘Haatbaarden, kleuterneukers en een pannetje soep’ Religie en Samenleving 7(1), 97-109) is een frame sterk als het emotie oproept, een goeie klank heeft en visueel voor te stellen is.

Framing is beeldvorming en als dat negatief wordt gebruikt kan het mensen behoorlijk negatief beïnvloeden. Zo worden in onze huidige samenleving alle Moslims over een kam geschoren: met termen als ‘haatbaard, ‘multicul’ en ‘kopvod’ wordt het haatvuur opgestookt tegen de Moslims. Er ontstaat een steeds negatievere beeldvorming over een zo grote groep – die allemaal deel zijn van ons land.

Als je het woord ‘haatbaard’ intypt in Google zie je dat zelfs kranten de woorden gebruiken.

Moslims voelen dit ook en zo riepen ze 4 jaar geleden al op om hiertegen in opstand te komen.

Het krantenartikel dat hierover ging luidde als volgt:

Noodkreet van Haagse moslims

Islamitische organisaties uit de regio Haaglanden, waaronder de Haagse As-Soennah moskee, luiden de noodklok. Zij maken zich ernstige zorgen over de manier waarop moslims in Nederland worden bejegend

Terminolo­gieën als haatimam, haatpredi­kers, haatbaard en jihadgezin­nen doen gretig hun intrede in ons normale taalge­bruik

-Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties

De 23 grote islamitische organisaties, met name die uit de Haagse regio, roepen minister Van der Steur van justitie op stelling te nemen tegen discriminatie van moslims.

‘Wij moeten helaas constateren dat moslim zijn en de islam in onze ogen onnodig en onterecht worden besmeurd,’ schrijven de organisaties, die zich bundelen in het Samenwerkingsverband Islamitische organisaties in de regio Haaglanden.

Ze vervolgen hun brief met: ‘Terminologieën als haatimam, haatpredikers, haatbaard en jihadgezinnen doen gretig hun intrede in ons normale taalgebruik. Dat is voor moslims zeer kwetsend en niet te tolereren’. De organisaties veroordelen bovendien de ‘media-aanvallen op islamitische geleerden’ die wilden spreken op evenementen in bijvoorbeeld Rijswijk en uiteindelijk werden geweigerd. Dit druist volgens hen in tegen godsdienstvrijheid.”

 

Bron: www.Volkskrant.nl

Door: Julia Broos 07-05-15, 10:57 Laatste update: 04-03-16, Geraadpleegd op 24 -11-2019

Hier moet je als docent Godsdienst/ Levensbeschouwing toch wat mee? We kunnen het toch niet over onze kant laten gaan dat er in de samenleving zulke negatieve sentimenten leven terwijl wij ons klaslokaal werken aan het tegengaan van vooroordelen en discriminatie – dat vind ikzelf in elk geval een belangrijk onderdeel van het vak. Ik behandel alle godsdiensten met groot respect en zo ook de gelovigen.

Om daar wat aan te doen heb ik deze les geschreven waarvan ik hoop dat veel collega’s hem gaan gebruiken zodat we met elkaar een vuist kunnen maken tegen de demonisering van de Islam in ons land.

Over framing gesproken: Ik gebruikte net de uitdrukking “samen een vuist maken” – en daarmee zet ik mijn betoog kracht bij en ben ik ook aan het framen. Dat mag ook best – als je het op een positieve manier gebruikt. Ik denk dat positief framen zelfs heel erg kan bijdragen aan wat je aan de leerlingen over wil brengen.

Voordat ik over mijn les vertel nog een videofragment over hoe je framing kan toepassen om je leerlingen te beïnvloeden> de lezing die je ziet is voor ondernemers, maar als je de leerlingen als klanten ziet, kun je er best iets mee.

 

Lesidee

Zoals boven is beschreven,  kun je framing uitleggen door middel van een zaklamp: Waar je in het donker op schijnt, wordt uitgelicht en de rest wordt over het hoofd gezien. Hoe leuk is het om dat in het klaslokaal toe te passen. Handig is om wat voorwerpen mee te nemen, of voorwerpen die al in het lokaal aanwezig zijn: zoals een beeldje etc. Je kunt dan het lokaal donker maken en met de zaklamp op de voorwerpen schijnen en zo aan de leerlingen uitleggen hoe framing werkt.

Aan de hand van voorbeelden uit de media kun je vervolgens laten zien hoe de media beïnvloedt door bepaalde woordkeuze etc. Onder dit document hangen twee voorbeelden die je kunt gebruiken hiervoor.

Positive framing

Vervolgens wil ik in deze les positief framen en de (voor-) oordelen die leerlingen over Moslims bespreekbaar maken en hopelijk: reframen.

En hoe kan je beter reframen, dan door een gesprek. Mijn idee is dus een Moslim te vinden die vooroordelen kan doorbreken en die uit te nodigen voor een gesprek met de leerlingen. Leerlingen moeten eerst in groepen vragen maken waar goed over nagedacht moet worden. Vragen moeten de juiste informatie boven water zien te krijgen en dienen respectvol te zijn. Vragen mogen wel vooroordelen in zich hebben – juist omdat je die wilt doorbreken. Als leerlingen hun vragen moeten maken, laat je ze daarom ook reflecteren over de vooroordelen die ze hebben – maak het gesprek maar open en eerlijk, want dan kun je het met elkaar bespreken en alleen dan kunnen oordelen bijgesteld worden.

En dat is toch wat je wel graag wilt in je les? Als dat mogelijk is om vooroordelen bij te stellen en leerlingen meer bewust te maken van wat framing doet – hoe de media hen beïnvloedt -, dan krijg je mondige en kritische leerlingen. Leerlingen die zich niet zomaar laten beïnvloeden door wat de media over hen heen giet. Daar kunnen veel volwassenen dan nog iets van leren!

Framinglesplanformulier

Voorbeelden Framing in de media en politiek

Wilders over de ‘kopvoddentaks’

‘Multicul’ en ‘haatbaarden’