Zelfbeeld: via framing en mediawijsheid

Framing is een manier om mensen te overtuigen door middel van de manier waarop je iets communiceert. De term zal voor sommigen niet direct bekend in de oren klinken, maar we hebben er allemaal mee te maken. Het is namelijk een veelvoorkomend fenomeen in onze maatschappij. Mede door de persvrijheid kan iedereen iets op een bepaalde manier kenbaar maken aan de wereld. Maar degene die het kenbaar maakt, en vanuit welk perspectief dit gedaan wordt is heel bepalend voor wat bijvoorbeeld lezers of kijkers er vervolgens mee doen.

surrealism photography of person reading news paper in fire while sitting on stool
Foto: Elijah O’Donnell

Zo is de ene persoon sneller beïnvloed, en kan een ander juist beter onderscheid maken tussen zijn eigen mening en die van een ander. Bepalend daarbij is een stukje bewustwording en de manier waarop framing wordt toegepast. De sociale media is bij uitstek een voorbeeld waar framing buitensporig veel voorkomt. Maar ook een krant, tijdschrift of een televisiezender doet eraan mee. Door kritisch te leren kijken naar hoe artikelen gepubliceerd worden, leer je hoe je wijs om kunt gaan met media. Mediawijsheid is een belangrijke 21th century skill. Dit model is ontworpen om in te spelen op de nieuwe vaardigheden die van onze leerlingen gevraagd worden. Zo hebben zij bijvoorbeeld een grote nieuwe factor als sociale media in hun leven erbij gekregen, en hoe leren zij hier goed mee om te gaan? Een stukje mediawijsheid door het bewust worden van framing kan hier een hele nuttige bijdrage aan leveren.

person holding newspaper article
Foto: Branden Harvey

In de onderstaande les gaan leerlingen framing leren bespeuren. Met verschillende voorbeelden in de PowerPoint en een korte energizer om het onderwerp in te leiden gaan leerlingen kijken hoe hun zelfbeeld kan worden bepaald door hoe de media schrijft en op ons consumenten inspeelt. De les -zoals die hieronder staat omschreven- draagt bij aan de kritische blik van de leerlingen ten opzichte van media. Omdat dit wel al enige voorkennis en leesvaardigheid vraagt is de les aan te raden voor de bovenbouw.

Tijdens de les worden de leerlingen allereerst gevraagd naar hun eigen zelfbeeld. Hoe zien zij zichzelf en waardoor wordt dit volgens hen bepaald? Het is interessant om hiermee te beginnen, want het is een kleine energizer voor het onderwerp wat dicht bij henzelf ligt. Dit bevordert de toegankelijkheid van het onderwerp. Na deze korte oefening met elkaars buurvrouw/buurman besproken te hebben gaan we klassikaal aan de slag met een groter aspect van het onderwerp. In de PowerPoint staan verschillende voorbeelden uit het alledaagse leven die te maken hebben met framing. Leerlingen leren hierdoor het fenomeen kennen. Uiteindelijk mogen zij het zelf gaan toepassen in groepsverband, en gaan oefenen met het bespeuren van framing in de media. Dit vraagt om een stukje mediawijsheid, waarbij zij uiteindelijk de cirkel rond maken door het weer terug te koppelen naar de invloed hiervan op hun zelfbeeld.

Lesformulier ‘Zelfbeeld: via framing en mediawijsheid’

Powerpoint ‘Zelfbeeld: via framing en mediawijsheid’