Godsdienst en Geweld – Symbolen: hakenkruis en davidsster

lesinput symbolen agressie – pdf

lesinput lesformulier symbolen.

Er is geweld op aarde, dat is een feit, al sinds de mens bestaat! Sinds de mens bestaat, bestaat het geloof ook, en wanneer Godsdienst en Geweld samen gaan, noemen we dit godsdienstig geweld. Gek eigenlijk? Wanneer we aan godsdienst denken, denken we toch niet gelijk aan geweld, maar aan vrede? Wat geloof is vrede…

 

Ook wanneer we kijken naar de symbolen die godsdiensten hebben, denken we aan bepaalde dingen, …

(hier kan je gelijk ingaan op het teken van IS, wat eigenlijk niets meer betekend dan “er is geen god dan god’’ en Mohammed is de profeet’ wanneer mensen dit in de middeleeuwen zagen, zagen ze liefde, een gerust gevoel, zagen ze het geloof en de cultuur van vrede en kennis , maar nu is het omgekeerd ,

Of aan het Christelijke Kruis, wanneer er in de middeleeuwen een Kruisvaardiger met een Groot rood kruis werd gezien, werden ze gevreesd, mensen dachten ‘oh, als hij het maar niet op mij heeft gemunt’

Het was een teken, van oorlog en overwinning, van de kruistocht, van geweld, van het zwaard.

Terwijl nu het Kruis, verschillende betekenissen heeft ( zoals liefde, hoop, geloof, vertrouwen, maar ook herdenking aan een overleden persoon in je familie, het kruisje van je oma e.d., het kan een erfstuk zijn, en je familie vertegenwoordigen, verschillende verbanden, – ook mensen die niet Christelijk zijn dragen het kruisje aan hun ketting, als teken van hoop en liefde, eerlijkheid etc. )

het nederlandse rode kruis, wat voor gevoel krijg je als je dit logo zou zien als je ziek bent en bloed nodig hebt?

hoop, geloof en liefde.

Elk geloof, heeft een symbool, maar jij hebt ook te maken met symbolen, heel de dag door!

Maar wat is een symbool nou eigenlijK? Klassikaal vragen naar wat een symbool is, zou misschien antwoord kunnen leveren op wat de klas ervan af weet, of een aantal leerlingen.

Het woord symbool heeft zeker een aantal definieties ( betekenissen) : Een symbool is een betekenisdrager; het heeft enerzijds een vorm of representatie, en anderzijds een betekenis. De betekenis van een symbool is conventioneel; zij berust meestal op afspraken die de gebruikers van het symbool of (zoals in de taal) de gebruikers van het systeem waar het symbool deel van uitmaakt ooit hebben gemaakt. Dit is een citaat van de site wikipedia : https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool

Een symbool vertegenwoordigd een betekenis, het is niet de betekenis van iets, maar als je het symbool ziet, denk je aan de betekenis die het draagt, deze wordt door de mensen gegeven aan het symbool.

Het zou handig zijn als er eerst wordt gevraagd aan de leerlingen, aan welke symbool denken jullie als jullie aan bepaalde godsdiensten denken, dan kan er een tabel gemaakt worden met de wereldgodsdiensten:

bron:

http://pluspng.com/img-png/file-religijnesymbole-png-1200.png

Er kan een klassenopdracht gedaan worden, door klassikaal te vragen, leerlingen naar voren te laten komen, en de naam van het geloof op te laten schrijven bij het symbool. ( in de tabel die de leraar dan al op het bord heeft getekend)

Verder kunnen leerlingen gevraagd worden welke symbolen hun mee te maken hebben dagelijks, dat ze er drie opschrijven p.p. en hier in een groepje een placemat van maken.

en iedereen in het groepje, in dit geval groepje van vier, hun eigen inbreng schrijven, met hun naam erbij, en in het midden het symbool schrijven /  tekenen die ze samen gemeen hebben, dit zullen en ongeveer 4 zijn in het midden.

Deze opdracht zou verder heel uitgebreid gedaan worden, door ook symbolen te tekenen waar zij in geloven of belangrijk vinden, en de betekenis erbij te schrijven.

Hierna godsdienst en symbolen, Dat joden de Jodenster hebben als symbool, en dat hindoes de swastika, maar waar denken zij aan als ze deze symbolen, zien?

De swastika

De swastika, ook wel bekend als het hakenkruis, is een symbool in de vorm van een kruis met aan alle uiteinden een haak. Het is een in de loop van de geschiedenis vaak gebruikt teken in allerlei culturen wereldwijd en staat in het algemeen voor levenskracht, geluk of heiligheid. Zo is het een van de heiligste tekens in het hindoeïsme en jaïnisme en wordt het ook gebruikt in het boeddhisme. Het symbool (卐) komt echter ook voor op vroegchristelijke graftomben in de catacomben bij Rome, op Griekse en Romeinse mozaïekvloeren uit de oudheid en op houten klompen van Noorse Vikingen uit de vroege middeleeuwen.

In de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het hakenkruis ook door de nazi’s als symbool gebruikt. Sindsdien wordt het hakenkruis in westerse landen vooral hiermee geassocieerd, ondanks de zeer oude geschiedenis van het symbool zelf.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_%28symbool%29

Dit is een voorbeeld van de verandering van symbolen, ook de davidster heeft een tweede betekenis gekregen in tweede wereld oorlog, gelijk met die van de hakenkruis. ( namelijk een vorm van discriminatie) terwijl het davidsster nu symbool staat voor de Israëlische vlag.

lesinput lesformulier symbolen.